Business Agent (SOHO) located in Tirana

Informacion i Përgjithshëm

Shqipëria

Tirane

Tirane

Vendi ku ndryshimi është mundësi për zhvillim dhe risi. Vendi ku njerëzit me ambicie për performancë të lartë, mund të shkojnë përtej të sotmes dhe të krijojnë të nesërmen.
Puno dhe rritu me "ONE"!

Business Agents located in Tirane visits potential SOHO business customers in his/her assigned area and promotes business portfolio products & services with professionalism, integrity, and quality. Completes sales process and concludes the signing of the customer contracts to achieve monthly objectives/targets.

Detyrat Kryesore:

Kërkesat për Pozicionin

University degree.

2+ years of working experience in sales or marketing.

Strong communication, negotiation, and interpersonal skills. Oriented towards providing an excellent experience for customers. Very good time management skills and managing situations that require solutions. Ready to work in the field. Ability to solve and delegate problems. English (is an advantage). Computer use competency. Self-motivated and driven.

Kontrolloni se çfarë kërkon pozicioni dhe dorëzoni aplikimin tuaj. Ju lutemi të lexoni me kujdes të gjitha detyrat dhe specifikimet e lartpërmendura për pozicionet në dispozicion si dhe të hulumtoni në lidhje me informacionin që lidhet por nuk është përmendur më lart.

02/29/2024