Punonjës Magazine

General Information

Albania

Tirane

Tirane

A place where change means opportunity for progress and innovation. A place where people with the ambition for peak performance can go beyond what is today and create what is tomorrow.
Work and grow with “ONE”!

Punë manuale mbështetëse në magazinë dhe dokumentacion.

Key Responsibilities:

Job Requirements

Të ketë edukimin bazë të nevojshme për zbatimin e funksioneve të punës.

Vlerësohen eksperienca të mëparshme, të ngjashme.

Aftësi për të punuar në këmbë për 8 orë dhe për të mbajtur ngarkesa deri në 25 kg;Të tregojë gatishmëri dhe të ketë vullnet të mirë për të zbatuar dhe përmbushur kërkesat e punës;Disponueshmëria: Punë jashtë orarit dhe me shifte/ndërrime.

Check what the job entails, and submit your application. Please be thorough in reading all the abovementioned duties and specifications for the available positions, as well as researching things which are related but not mentioned above.

05/24/2024