Store Sales Representative, Vlore

Informacion i Përgjithshëm

Shqipëria

Tiranë

Vendi ku ndryshimi është mundësi për zhvillim dhe risi. Vendi ku njerëzit me ambicie për performancë të lartë, mund të shkojnë përtej të sotmes dhe të krijojnë të nesërmen.
Puno dhe rritu me "ONE"!

Help people learn about, shop for, and get the most out of our products and services. You work directly with costumers in our location in Vlora and state-of-the-art products to meet sales objectives and handle administrative aspects of each sale, including cash transactions.

Detyrat Kryesore:

Kërkesat për Pozicionin

University degree.

1-2 years’ work experience in retail or customer care environment.

Superior Customer Service accompanied with strong communication skills and consultative selling. Must be results and customer oriented with team spirit and high degree of integrity. Operating in personal computer and handsets. Familiarity with telephony and wireless technology preferred. English knowledge.

Kontrolloni se çfarë kërkon pozicioni dhe dorëzoni aplikimin tuaj. Ju lutemi të lexoni me kujdes të gjitha detyrat dhe specifikimet e lartpërmendura për pozicionet në dispozicion si dhe të hulumtoni në lidhje me informacionin që lidhet por nuk është përmendur më lart.

22/08/2022