Reporting, BI & Data Warehouse Manager

Informacion i Përgjithshëm

Shqipëria

Tiranë

Vendi ku ndryshimi është mundësi për zhvillim dhe risi. Vendi ku njerëzit me ambicie për performancë të lartë, mund të shkojnë përtej të sotmes dhe të krijojnë të nesërmen.
Puno dhe rritu me "ONE"!

Responsible for driving the transformation of the One BI organization; ensure timely and quality data deliveries through a range of differing models to meet the business needs

Detyrat Kryesore:

Kërkesat për Pozicionin

University Degree in Informatics, Statistical Sciences, and relevant fields.

Previous experience in the field. Excellent Skills, Communication Skills, Analytical skills, PC literate and Knowledge. Experience performing root cause analysis on internal and external data and processes to answer specific business questions and identify opportunities for improvement.

Detailed understanding of the telecommunications industry. Proven track record of building clear strategy and driving delivery and business transformation. Good understanding of source system data. Proven people leadership and strong negotiation and influencing skill.

Kontrolloni se çfarë kërkon pozicioni dhe dorëzoni aplikimin tuaj. Ju lutemi të lexoni me kujdes të gjitha detyrat dhe specifikimet e lartpërmendura për pozicionet në dispozicion si dhe të hulumtoni në lidhje me informacionin që lidhet por nuk është përmendur më lart.

01/12/2021