Campaigns Management IT Specialist

Informacion i Përgjithshëm

Shqipëria

Tiranë

Vendi ku ndryshimi është mundësi për zhvillim dhe risi. Vendi ku njerëzit me ambicie për performancë të lartë, mund të shkojnë përtej të sotmes dhe të krijojnë të nesërmen.
Puno dhe rritu me "ONE"!

Ensure continuous runtime of the contextual campaigns management solution. Propose solutions to meet business needs by leveraging the system capabilities and building on top of it.

Detyrat Kryesore:

Kërkesat për Pozicionin

Bachelor in IT or related fields.

Minimum 2 years of experience working on IT systems development and/or support.

System management, monitoring; Diagraming skills.

Kontrolloni se çfarë kërkon pozicioni dhe dorëzoni aplikimin tuaj. Ju lutemi të lexoni me kujdes të gjitha detyrat dhe specifikimet e lartpërmendura për pozicionet në dispozicion si dhe të hulumtoni në lidhje me informacionin që lidhet por nuk është përmendur më lart.

02/12/2021