Store Sales Internet Expert located in Tirana

General Information

Albania

Tirane

Tirane

A place where change means opportunity for progress and innovation. A place where people with the ambition for peak performance can go beyond what is today and create what is tomorrow.
Work and grow with “ONE”!

Promovimi dhe ndërveprimi me klientët për të identifikuar leads-at e mundshëm dhe për të gjeneruar shitje broadband dhe IPTV. Pozicioni fokusohet në ofrimin e një shërbimi të jashtëzakonshëm ndaj klientit, edukimin e klientëve për opsionet broadband dhe TV, dhe ndihmën e stafit të shitjes. Eksperti i Internetit mbështet dhe punon ngushtë me Përfaqësuesit e Shitjeve në dyqan dhe raporton drejtpërdrejt te Menaxheri i Dyqanit.

Key Responsibilities:

Job Requirements

Diplomë Universitare

Përvojë e dëshmuar në rolin e shitjes përballë klientëve, mundësisht në industrinë e telekomunikacionit. Njohuri të thella te teknologjive dhe shërbimeve të internetit broadband.

Aftësi të forta ndërpersonale dhe komunikuese, me aftësi për t'u angazhuar dhe lidhur me klientët në mënyrë efektive. Mendësi e drejtuar nga shitjet me një histori të dëshmuar në përmbushjen ose tejkalimin e objektivave të shitjeve. Aftësi të shkëlqyera për zgjidhjen e problemeve dhe negocimin, me aftësinë për të trajtuar kundërshtimet dhe shqetësimet e klientëve. Aftësi për të punuar në bashkëpunim me ekipin dhe për t'u përshtatur me ndryshimin e strategjive të shitjeve. Fleksibilitet për të punuar me turne të ndryshme, duke përfshirë mbrëmjet, fundjavat dhe pushimet.

Check what the job entails, and submit your application. Please be thorough in reading all the abovementioned duties and specifications for the available positions, as well as researching things which are related but not mentioned above.

11/30/2023